Bary Ambrela


  • Tel.: 734 328 986
 
Tyršova 720, Šluknov, 407 77 Vedoucí služby: Dr. Evelin Maria Habel - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

NZDM je určeno mládeži a mladým lidem ve věku 12 až do 26 let, které se setkávají s překážkami nebo problémy. Jde zejména o ty, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, což je svým způsobem znevýhodňuje a vylučuje ze společnosti. Naším úkolem je tyto problémy identifikovat, pomáhat je vyřešit a usilovat o zvýšení šancí uspět v budoucím životě, jak na poli osobním, tak i profesním.

Cílem našeho projektu je snižování sociálních a zdravotních rizik, souvisejících se zaběhlým způsobem života. Dále umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí a vytvořit takové podmínky, které by dětem i mladistvým umožnily - v případě zájmu - překonat nepříliš příznivou sociální situaci.

Naše služba obsahuje zejména výchovné a aktivizační činnosti. Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a nabízí pomoc při prosazování práv a zájmů, kdy je kladen velký důraz na prevenci, se snahou naučit děti (mladistvé) účelněji a plnohodnotně nakládat s volným časem.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Dr. Evelin Maria Habel - vedoucí zařízení Kamila M. Svobodová, DiS. - ekonomický pracovník Bc. Kristýna Zemanová - sociální pracovník Mgr. Veronika Caklová - pracovník v sociálních službách