Kamila M. Svobodová, DiS.

  • Tel.: 602 236 279
  • svobodova515/515charitasluknov.cz
  • zástupkyně ředitelky

Organizace:


Seznam zařízení:


Seznam služeb:

Předškolní vzdělávání Ambrelka - ekonomický pracovník Ambrela - ekonomický pracovník Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ambrela pro rodinu - ekonomický pracovník Bary Ambrela - ekonomický pracovník