Klub Ambrela pro děti od 6 do 12 let - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

T. G. Masaryka 611, Šluknov, 407 77 Vedoucí zařízení: Dr. Evelin Maria Habel - ředitelka

Seznam lidí:

Dr. Evelin Maria Habel - ředitelka Kamila M. Svobodová, DiS. - ekonomický pracovník Bc. Kristýna Zemanová - sociální pracovník Helena Němečková - dobrovolník Martina Burdová - dobrovolník Jiřina Pacholíková - dobrovolník Miroslav Demeter - pracovník v soicálních službách

Seznam služeb: