Bary Ambrela nízkoprahové zařízení pro mladé

Tyršova 720, Šluknov, 407 77 Vedoucí zařízení: Dr. Evelin Maria Habel - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Dr. Evelin Maria Habel - vedoucí zařízení Kamila M. Svobodová, DiS. - ekonomický pracovník Bc. Kristýna Zemanová - sociální pracovník Mgr. Veronika Caklová - pracovník v sociálních službách

Seznam služeb: