Žehnání koledníkům a zahájení Tříkrálové sbírky 2013 ve Šluknově

Žehnání koledníkům a zahájení Tříkrálové sbírky 2013 ve Šluknově

V neděli 6. ledna 2013 v 8,30 hodin při mši svaté v kostele sv. Václáva ve Šluknově požehná arciděkan P. Pavel Procházka koledníkům Tříkrálové sbírky 2013.

Po ukončení mše svaté vyjdou skupinky Tří králů do ulic Šluknova a přilehlého okolí, jímž jsou Kráslovství, Císařský, Nové a Staré Hraběcí, Rožany a Velký Šenov, aby jednotlivým domácnostem vinšovaly nový rok a přinesli Boží požehnání jejich domovům, které předajíí v podobě nápisu nad hlavními dveřmi zkratkou +K+M+B 2013, jež zapíší svěcenou křídou.

Tříkrálová sbírka má v České republice již třináctiletou tradici, ale v našem městě vyjdou Tři králové do ulic teprve podruhé. Tato skutečnost je spjata s tím, že OCH Šluknov v letošním červnu oslaví druhé výročí od svého založení, tudíž v obnovování této tradice jsme v místní lokalitě "benjamínky".

Posláním Tříkrálové sbírky je "pomáhat lidem v nouzi". Vím, že současná doba není lehká pro většinu obyvatel našeho města, ale na druhou stranu věřím, že každý z nás v sobě najde alespoň jiskřičku soudružnosti a solidarity s blížními, kteří jsou denně odkázáni na pomoc druhých. Věřte, že největší odměnou pro naše Tři krále bude vaše radost a vřelé přijetí při jejich návštěvě a předání svého poslání ve vašich domovech.

 

Tomáš Rozvoral