Vrcholné přípravy na TS 2013

Vrcholné přípravy na TS 2013

Dnes v naší OCH proběhly vrcholné přípravy na nadcházející Tříkrálovou sbírku 2013, do které se aktivně zapojíme v neděli 6. 1. 2013.

Tyto přípravy spočívaly zejména v seznámení koledníků s biblickým příběhem Tří králů, kterého se ujal šluknovský arciděkan P. Pavel Procházka. Během svého promlouvání s koledníky, připomněl, že tito králové, zmiňováni též jako mágové, putovali z Babylonie, Arábie a Perské země, aby se poklonili židovskému králi, který se narodí pod jasnou hvězdou a předali mu své dary v podobě zlata, myrhy a kadidla. Dále s koledníky nacvičoval písně, které mohou zpívat při své cestě, kdy budou žehnat domovům lidí, které při svém týdenním putování po Šluknově a blízkém okolí navštíví. Nakonec všechny přítomné pozval arciděkan P. Pavel Procházka na nedělní svatou mši, kde požehná koledníkům, křídě, vodě a kadidlu.

V závěru našeho setkání proběhla zkouška kostýmů, v kterých budou koledníci plnit své poslání šíření Božího požehnání v novém roce, jež je důležitou součástí Tříkrálové sbírky.

Dnes rozvněž probíhaly poslední úpravy rekvizit, které jsou neodmyslitelnou součástí koledníků v roli Tří králů. Jedná se o hvězdy symbolizující Betlémskou hvězdu a královské koruny, Rád bych zmínil, že za tyto koruny patří velký dík šluknovské firmě TOPOS, a. s., která je naší OCH věnovala sponzorským darem.

V současném okamžiku je vše připraveno a naše skupinky Tří králů mohou v neděli, po mši svaté, vyrazit do ulic našeho města.

 

Tomáš Rozvoral

Související galerie