Poděkování a ocenění koledníků TS 2013

V pátek 11. ledna 2013 jsme uzavřeli letošní Tříkrálovou sbírku poděkováním a předáním "Děkovných pamětních listů", společně s drobnými dárky našim koledníkům a dobrovolníkům, kteří nám svou účastí aktivně pomáhali při koledování.