Třetí den Tříkrálové sbírky 2013

Třetí den Tříkrálové sbírky 2013

I přes dnešní nepříznivé počasí vyrazily "tříkrálové" skupinky do ulic našeho města, aby přinesly lidem požehnání v novém roce.

Během svého putování se i dnes  naši "Tři králové", často v doprovodu pážat,setkávali s vřelým přijetím lidí, jejich dobrosrdečností a ochotou přispět na pomoc potřebným.

Jsme velice vděčni dobrovolným koledníkům, i vedoucím skupinek, za jejich ochotu a obětavost pro dobrou věc, jíž bezpochyby Tříkrálová sbírka je. Odměnou pro naše koledníky je vždy posezení u horkého čaje s občerstvením, při kterém vždy panuje příjemná atmosféra plná zážitků z jejich putování.

 

Tomáš Rozvoral