Požehnání koledníkům a první den TS 2013

Požehnání koledníkům a první den TS 2013

Dnes byla ve Šluknově zahájena Tříkrálová sbírka 2013, která bude probíhat do 12. 1. 2013.

Při dnešní mši svaté ve šluknovském kostele sv. Václava požehnal arciděkan P. Pavel Procházka koledníkům, kteří budou aktivně zapojeni do Tříkrálové sbírky 2013, kdy pod záštitou naší OCH budou denně, do 12. ledna 2013, navštěvovat domácnosti ve Šluknově a přilehlém okolí, aby přineslii Boží požehnání místním lidem a jejich domovům.

První tříkrálové skupinky zavítaly po mši svaté do ulic Šluknova, Císařského, Království a Rožan. V odpoledních hodinách "Tři králové" svou návštěvou poctili Dům s pečovatelskou službou a místní kino, kde svou písní "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, ....." předali své přání a poslání přítomným návštěvníkům vystoupení divadelního souboru Rolnička, kterému patří naše poděkování za milé pozvání.

Jsem rád, že během prvního dne našeho koledování, jsme se setkali s vlídnými lidmi, kteří byli návštěvou "Tří králů" potěšeni a přijali je se vstřícností, radostí a otevřeným srdcem.

 

Tomáš Rozvoral