Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2013

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2013

Dnes se skupinka "Tří králů" v doprovodu s pážetem vydala na koledování po místních úřadovnách.

Koledníci zavítali do sídla Městského úřadu Šluknov, kde byli vřele přivítání všemi pracovníky. Největší trému však naše "tříkrálová" skupinka pociťovala při setkání s paní starostkou Mgr. Evou Džumanovou, která nás přijala společně s paní tajemnicí Ing. Bc. Ivanou Lukešovou. Koledníci byli oceněni za svůj pěvěcký výkon a ustrojení nejen vřelými slovy pochvaly, ale také finančními příspěvky do pokladničky, jejíž obsah bude následně použit na pomoc lidem v nouzi.

Paní starostka byla potěšena sdělením, že většina obyvatelů Šluknova a okolí pohlíží na Tříkrálovu sbírku kladně a ke koledníkům přistupuje s úsměvem a radostí. Po dlouhé době se do našeho města vrací již téměř zapomenutá tradice, kdy "Tři králové", nesoucí Boží požehnání domovům místních lidí v novém roce, svým putováním přispívají k prospěchu druhých.

Vřelé přijetí a radost z návštěvy "Tří králů" projevili rovněž zaměstnanci dalších institucí, které jsme dnes navštívili.

 

Tomáš Rozvoral