Závěrečná zpráva "Předškolní klub 2012"

Závěrečná zpráva "Předškolní klub 2012"

V období čevna - prosince 2012 realizovala naše OCH projekt "Předškolní klub" za podpory MŠMT  v rámci dotačního programu na podporu integrace romské komunity v roce 2012.

Předškolní klub by provozován v dopoledních hodinách od června do prosince 3 až 4x týdně. Příprava probíhala od května. Klub doplňoval nedostačující kapacity MŠ ve Šluknově. Děti byly podporovány k rozvoji sociálních dovedností a předškolních dovedností, přičemž ke zlepšení došlo u 58% dětí, které bylo možno hodnotit. Děti se věnovaly pohybovým, hudebním, výtvarným činnostem a předškolní výuce. Konaly se společně akce s rodiči. V průběhu projektu se zvyšoval zájem rodin o klub a také se zlepšovala pravidelnost, se kterou děti klub navštěvovaly, což je předpokladem pro další úspěšný rozvoj dětí.

Od června do prosince 2012 jsme připravili v našem charitním domě ve Šluknově, na adrese T.G.Masaryka 611 Předškolní klub pro děti ze znevýhodňujícího prostředí ve věku od 3 do 7 let, který navazoval a doplňoval naši práci s dětmi. Předškolní klub byl financován z projektu MŠMT na podporu romské komunity 2012. Provozovali jsme jej 3 až 4x týdně během dopoledne, od 7:30 do 11:30. Celkem jej navštěvovalo 25 dětí, zapojeno bylo 21 rodin, především těch, které se jinak standardního předškolního vzdělávání neúčastní. Příprava dětí je cílená na úspěšné zvládnutí školní docházky nebo zahájení docházky do MŠ. S dětmi jsme se věnovali výtvarným, pohybovým, hudebním aktivitám, výuce předškolních znalostí. Dětem byla k dispozici herna s mnoha hračkami, stavebnicemi. Uskutečňovali výlety, navštívili jsme kino, výstavu. Společně s rodiči jsme vyráběli adventní věnce, vydali se na výlet, pekli cukroví, vyráběli figurky do betléma nebo slavili svátky, třeba sv. Mikuláše nebo Vánoce. Každému dítěti byla poskytována individuální podpora s ohledem na jeho specifické potřeby a požadavky. V září do školy nastoupilo 7 prvňáčků a nyní byly čtyři děti u zápisu do 1. třídy. Podařilo se nám u významné části dětí zvýšit jejich předškolní znalosti a sociální schopnosti. Pedagogicky projekt vede Dr. Evelin Habel, ředitelka OCH Šluknov, která má s prací s dětmi ze znevýhodňujícího prostředí cenné zkušenosti. Odměnou za naši snahu nám je stálý zájem o Předškolní klub a především viditelné pokroky dětí, které klub navštěvují. Bohatou fotodokumentaci z činnosti klubu a informace o provozu v letošním roce můžete navštívit na našich webových stránkách.