Předškolní klub Ambrela 2013

Informace o Předškolním klubu Ambrela  z roku 2013.

   Po celý rok 2013 byl v charitním domě ve Šluknově na adrese ul. T. G. Masaryka 611 otevřen předškolní klub Ambrela. V říjnu 2013 se klub přestěhoval do přízemí tohoto domu. Nové prostory byly kompletně zrekonstruovány právě za tímto účelem. 

   Předškolní klub Ambrela je určen pro děti ve věku od 3 do 7 let přicházejících ze sociálně-znevýhodněného prostředí. Nejčasněji se jedná o děti romské. Pro děti a jejich rodiče je návštěva klubu zdarma.  Kapacita je 10 míst. V současné době je klub plně obsazen. Otevřeno bylo od pondělí do čtvrtka, vždy od 7:45 do 12:30. V roce 2013 klub navštívilo celkem 26 dětí, spolupráce byla navázána s 21 rodinami. Od září 2013 se vše ustálilo na zhruba 10 stejných, stále chodících dětí. Zájem byl však větší, ale vzhledem ke kapacitě klubu jsme nemohli další děti přijímat.

   Ve své výchovně-vzdělávací práci jsme upřednostňovali alternativní pedagogické přístupy (Montessori pedagogika, metoda Grunnlaget). Dále jsme pracovali podle diagnostického materiálnu Školní zralost – J. Bednářová, V. Šmardová. Ze své zkušenosti již teď máme ověřeno, že tyto přístupy jsou právě pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí efektivní. Výsledky jsou viditelné např. podle zápisů z pozorování chování dítěte ve skupině, z individuální práce, z pracovních a diagnostických listů, ze zápisů z logopedických cvičení apod.

   V dopoledních programech jsme se věnovali výtvarným, pohybovým, pracovním, hudebním činnostem, výuce náboženství a logopedickým cvičením. Pravidelně jsme se setkávali v komunitním kruhu, tvořili a učili se dodržovat pravidla chování ve třídě, slavili svátky a narozeniny. Měli jsme přespávání v klubu (Noc s pohádkou), zvali jsme do klubu různé návštěvy (např. sokolnice), sami na návštěvy chodili (návštěva vlakového nádraží ve Šluknově). Jezdili jsme na výlety (kozí farma ve Vísce, statek v Království, ZOO Děčín), poznávali naše město i jeho okolí. Několikrát jsme navštívili solnou jeskyni a plavecký bazén.

   Se všemi rodiči byla podepsána dohoda o užívání předškolního klubu. V průběhu roku proběhlo 143 konzultací. Na konci školního roku jsme uspořádali setkání dětí a rodičů (promítali jsme fotky, loučili se s předškoláky). Rodičům předškoláků byla v květnu 2013 nabídnuta individuální příprava jejich dítěte do školy, a to buď v jejich domácnosti, nebo v klubu. Spolupracovali jsme např. se Střední lesnickou školou ve Šluknově, Arciděkanstvím šluknov, katolickou školkou v Schirgiswalde (Německo), se ZŠ Šluknov, Speciálně-pedagogickým centrem v Rumburku, lektory Montessori společnosti.

   Předškolní klub byl financován z projektu MŠMT na podporu romské komunity 2013.