Podpora předškolního vzdělávání Ambrelka Lesy České republiky, s.p.

Děkujeme Lesům České republiky za výjimečnou podporu našeho Předškolního vzdělávání Ambrelka po celý rok 2017. Prostřednictvím této pomoci jsme mohli nabídnout podporu více rodinám ve Šluknově. Ambrelku navštívilo

Projekt se věnoval dětem mezi 3 a 6 let a jejich rodičům.

Ambulantní formu naší nabídky navštěvovalo celkem 37 dětí, a spolupracovali jsme i s jejich rodiči (28 rodičů).

V terénní formě jsme pracovali s velkou částí těchto dětí a ještě s dalšími 55 dětmi a dalšími 28 rodiči. Děti které nastupovalo do MŠ nebo do školy, byly dobře připravené a zvládli přestup bez problémů.

Výroba adventních věnců

IMG_20161124_162908Již tradičně pozvala Oblastní charita Šluknov před první neděli adventní na společnou výrobu adventních věnců. Krásná ozdoba domácnosti je symbolem blížících se Vánoc, narození našeho spasitele Ježíše Krista – Světla, na které právě v tomto temném čase plni touhy čekáme.

Proč "děláme Montessori"?

Proč "děláme Montessori"?

Proč jsme se rozhodli využívat pedagogiku Montessori v Předškolním klubu?

Vzácná návštěva v Předškolním klubu

Vzácná návštěva v Předškolním klubu

V červenci 2014 nás navštívil významný šluknovský rodák Dr. Winfried Böhm, dr.h.c.

Předškolní klub Ambrela 2013

Informace o Předškolním klubu Ambrela  z roku 2013.

Charita pro Filipíny

Credits: REUTERS/Zander Casas courtsey of AlertNet

Tajfun Haiyan zasáhl střední část Filipín a zanechal za sebou ničivou zkázu. Charita ČR se spolu s ostatními národními Charitami zapojí do pomoci. Ze svého krizového fondu uvolnila 250 000 Kč a vyhlásila finanční sbírku a dárcovskou SMS. Více...

Velikonoční přání

Velikonoční přání

POŽEHNANÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ

Masopustní karneval v Ambrele

Masopustní karneval v Ambrele

Čtvrtek 7. února 2013 byl ve znamení "karnevalu", kterým jsme společně oslavili nadcházející masopust.

Závěrečná zpráva "Předškolní klub 2012"

Závěrečná zpráva "Předškolní klub 2012"

V období čevna - prosince 2012 realizovala naše OCH projekt "Předškolní klub" za podpory MŠMT  v rámci dotačního programu na podporu integrace romské komunity v roce 2012.

Přípravy dobrot na oslavu masopustu

Přípravy dobrot na oslavu masopustu

Děti v Předškolním klubu připravovaly dobroty na dnešní masopustní karneval.