Výroba adventních věnců

IMG_20161124_162908Již tradičně pozvala Oblastní charita Šluknov před první neděli adventní na společnou výrobu adventních věnců. Krásná ozdoba domácnosti je symbolem blížících se Vánoc, narození našeho spasitele Ježíše Krista – Světla, na které právě v tomto temném čase plni touhy čekáme.

Již tradičně pozvala Oblastní charita Šluknov před první neděli adventní na společnou výrobu adventních věnců. Krásná ozdoba domácnosti je symbolem blížících se Vánoc, narození našeho spasitele Ježíše Krista – Světla, na které právě v tomto temném čase plni touhy čekáme.

V Charitě už od brzkého rána probíhaly velké přípravy, kdy p. Valeria Miková a Jiřina Pacholíková zadělaly těsto na chléb a vánočky. Tyto pak byly upečeny v peci, kterou jsme v letošním roce postavila v rámci komunitní práce v projektu „Murinas o bov – postavme pec“, který podpořil Ústecká komunitní nadace Úřad vlády a Renovabis. Poprvé jsme pec vyzkoušeli naplno a fungovala perfektně. Chléb i vánočky se podařily a chutnali všem návštěvníkům akce.

Ve dvě hodiny bylo vše přichystané a začali se scházet první návštěvníci, mezi kterými byli nejen dospělí, ale i děti. U každého stolu byl jeden z pracovníků, který ochotně pomáhal s výrobou věnce. Na výběr bylo nespočet ozdobiček a cingrlátek, které si při zdobení užívali především ti nejmenší a vytvářeli společně s pracovníky NZDM krásné, barevné a veselé kreace. Celá akce se nesla ve vánočním duchu, kdy si všichni společně povídali, smáli se a pomáhali si. Aby šla práce rychleji od ruky, tak ji hudebně doprovázeli členové hudební skupiny Trio Gitano.

Velký dík patří nejen všem zúčastněným a pracovníkům Oblastní charity Šluknov, ale také Střední lesnické škole, která na výrobu věnců poskytla materiál.

IMG_20161124_162908

Související galerie