Přednáška se specialistou pro práci s národnostní menšinou

DSCN1351

Dne 18. 10. 2016 se v rámci komunitní práce konala v Oblastní charitě Šluknov přednáška pro členy romské komunity s kapitánem Jiřím Kořánem, specialistou pro práci s národnostní menšinou. Jejím předmětem bylo seznámit občany s probíhajícím projektem PČR a zodpovědět některé otázky. Návštěvníci se mohli dozvědět, za jakým účelem tato skupina policistů vznikla a jakým způsobem pracuje. 

 

 

Dne 18. 10. 2016 se v rámci komunitní práce konala v Oblastní charitě Šluknov přednáška pro členy romské komunity s kapitánem Jiřím Kořánem, specialistou pro práci s národnostní menšinou. Jejím předmětem bylo seznámit občany s probíhajícím projektem PČR a zodpovědět některé otázky. Návštěvníci se mohli dozvědět, za jakým účelem tato skupina policistů vznikla a jakým způsobem pracuje. 

Kpt. J. Kořán velice ochotně vyprávěl o počátcích projektu, také zkušenostech, které získal v zahraničí, kde obdobné projekty již probíhají a pak se plynule přenesl k zodpovídání dotazů. Těch bylo poměrně mnoho, neboť účast stran komunity byla hojná. Otázky byly různé, a vesměs se dotýkaly tématu, jakým způsobem komunikovat s policií a kam se případně obrátit při řešení krizových situací.  I když se místy jednalo o ožehavá témata, tak se po čas celé diskuse podařilo udržet velice příjemný a přátelský tón, kdy se všichni zúčastnění shodli na tom, že je potřeba ještě mnoho věcí změnit, nicméně jsou rádi, že existuje ze strany PČR snaha tuto situaci řešit a tím se zvětšuje i prostor pro progresivní posun v dané problematice. Dotazů bylo tolik, že se původně hodinová přednáška protáhla na hodiny dvě. Nakonec byla ukončena potleskem a zúčastnění se spokojeně rozešli domů.

Komunitní práce Oblastní charita Šluknov je realizována za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Ivana Mašková, Oblastní charita Šluknov

DSCN1351