Komunitní práce

Zaměstnanci komunitní práce, dobrovolníci a členové komunity spolupracují na realizaci projektů, které vznikly na základě potřeb a přání členů komunity. Pomocí těchto projektů se cítí být součástí společnosti. Důvěra, otevřenost, odpovědnost, vzájemná pomoc, proaktivní přístup, dialog a participace, to vše je součástí naší komunitní práce.

Aktivity:

Setkávání na Komunitním jádru, kde se mohou všichni členové komunity svobodně vyjádřit, podělit se o svoje názory, obavy a zkušenosti. Společenské akce, ať už jde o sportovní, nebo ryze společenského rázu (Nohejbalový turnaj, fotbalový turnaj, Romský den, Romský ples). Volnočasové a vzdělávací aktivity (Hudební zkušebna, šicí dílna, kurzy německého a romského jazyka atd.) Dále projekty, které mají rozšířit společenské povědomí o romské kultuře a zvycích (vystupování s hudebními kapelami na různých akcích, vydávaní Romských listu, Romská kuchařka).

Součástí projektu je i důraz kladený na prevenci užívaní návykových látek a následné snižování kriminality.

Kontakt:               6hzE47jf4iEkT34WH-uk87j7%eHu4~l4Ys

 

Telefon:                Martina Jonášová - 602 361 433       

                               Jan Cína - 792 216 586

"Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny"

 

logo_renovabis_uzúřad vlády