Květen

Co jsme dělali v květnu.

Měsíc květen byl měsícem návštěvním. V sobotu 3.5. jsme se odvážili do Brtníků na Stezku odvahy. I přes chladné počasí jsme si výlet a opékání buřtů pořádně užili. 7.5. jsme u nás v Ambrele přivítali návštěvu z Teplic. Na besedu a pořádný hip hop jsme pozvali Jiřího Čonku a Kubu ze Salesiánského střediska. Sešlo se nás tady opravdu hodně a hlavně dívky ještě dlouho vzpomínaly... 12.5. Šluknov navštívili ministři. Škoda, že neměli dost času, abychom si s nimi popovídali. 21.5. jsme podnikli výpravu do pravěku. Nebylo to daleko - ve Šluknovském zámku byla totiž výstava "Pojďte s námi do pravěku".
A také se připravujeme na náš prázdninový pobyt ve Sloupu v Čechách, který nás čeká už v červenci.