Podvečery s písničkou v Ambrele

Podvečery s písničkou v Ambrele

Od poloviny ledna 2013 se  každý úterní podvečer scházíme, abychom si společně zazpívali a případně se i naučili hrát na nějaký hudební nástroj.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Od 1. ledna 2013 poskytujeme nově sociální službu dle § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,  zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Oslava sv. Martina

Oslava sv. Martina

Dne 10. listopadu 2012 v podvečerních hodinách vyrazil od Centra Ambrela lampionový průvod, kterým jsme společně oslavili svátek sv. Martina.