Zahájení realizace projektu „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“ 

Obec Lipová získala dotaci na rekonstrukci kostela sv. Šimona a Judy v Lipové. Poskytnutá dotace je z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Název projektu je „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“. Realizace začala v květnu 2014.

Hlavním cílem tohoto projektu je kompletní rekonstrukce kostela tak, aby byl dodržen historický vzhled v největší možné míře. Bude opravena věž kostela včetně kříže, fasáda i s nátěrem, výměna střešní krytiny, oprava oken a kamenné podlahy.

Dalším cílem je vytvoření komunitního centra, kde budou spolupracovat tito projektoví partneři:

Obec Lipová, Římskokatolická farnost – arciděkanství Lipová, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Oblastní charita Šluknov a společnost Via Tempora Nova, o. s. Spolupráce bude také probíhat s Dětským domovem Lipová, Domovem důchodců Lipová a Klubem důchodců Lipová.

Kostel v obci Lipová patří mezi naše historické dědictví a jsme rádi, že máme možnost podílet se na jeho zachování. Velký smysl této spolupráce vidíme v tom, že se zde budou setkávat skupiny lidí různého věku, z rozdílných poměrů, národností, zájmů i názorů. Budou zde moci trávit společně čas. Aktivity budou připravovány dle jejich požadavků a potřeb.

Již v letošním roce v kostele proběhlo a bude probíhat několik kulturních akcí:

11. 1. Koncert – Česká mše vánoční, J. J. Ryby „Hej mistře!“

19. 4. Koncert – Štěpána Raka, světového kytarového virtuosa

19. 7. Setkání rodáků obce

26. 10. Koncert ku příležitosti konání Roku hudby – uskupení hudebníků Šluknovského výběžku

24. 12. setkání v kostele, půlnoční mše sv.