FEAD II Potravinová a materiální pomoc

Operační program potravinové a materiální pomoci podporuje osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím operačního programu realizuje projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II". Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní
domácí potřeby a textilní výrobky. V rámci projektu jsou nabízeny doprovodné aktivity přispívající k sociálnímu začleňování.

Materiální pomoc poskytujeme v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin na adrese Tyršova 720 v 1.NP (bývalý internát lesnické školy)

Kontaktní osoba: Irena Gotthardová, tel.: 723 352 633, email: gotthardova@charitasluknov.cz