Adresář

Bc. Erika Benediková

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 736 529 314     0kvuRW6_9.qs1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Barbora Boháčová

vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb
Tel: 731 636 957     X8El5b54XhukT~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Milada Čaháková

zástupkyně vrchní sestry, zdravotní sestra
Tel: 776 714 780     8bykUZ29Wanu5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Mgr. Radka Čaníková

projektová manažerka, fundraiserka
Tel: 730 163 135     ~8quRW779bxy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Jitka Černá, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 732 529 314     5bGuRW7_~gnjGKp-WkkmYZhaa8kmb

Eliška Faltová

vedoucí, pracovnice v sociálních službách
Tel: 777 755 436     0evC1Z2.WeGy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Bc. David Filip, DiS.

vedoucí, lektor primární prevence
Tel: 777 755 658     Z8IsUW-a7bCjGKp-WkkmYZhaa8kmb

Ing. Markéta Hekrdlová Šmídová

pracovnice v prorodinných službách, Centrum Kopretina Velké Meziříčí
Tel: 730 193 505     88EuVd54%fvn5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Eva Horná

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 496     0onhY~hfW7c-b25jT-uk87j7T-M

Mgr. Martina Horníčková

vedoucí úseku služeb pro děti a mládež, sociální pracovnice
Tel: 731 626 116     88EDZ.543hExZ1agc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

Petra Ježová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 777 155 374     _.GBRW%_ghIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Ing. Bc. Vladimír Jindra

zástupce vedoucí, sociální pracovník
Tel: 566 552 437, 739 389 289     cennZ_~jTcvxUb56LTMnRb2938Es-Z29g

Bc. Marcela Jůdová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 739 389 272     88EmV-545nqy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r