Adresář

Young Caritas

Tel.: 739 054 880
Kanovnická 404/18, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Lucie Kohoutová - koordinátorka Young Caritas
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Cílem projketu Young Caritas v České republice je vytvoření platformy pro podporu neformálního vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice

Celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi (od 6 do 26 let) do činnosti Charity a přináší jim tak možnost mít pozitivní dopad na společnost.

Hodnotové vzdělávání je v rámci Young Caritas nástrojem k posílení motivace mladých lidí, aby převzali společenskou odpovědnost a pozitivně ovlivňovali své okolí.
Dobrovolnictví jako takové se v našem pojetí stává klíčovým nástrojem neformálního vzdělávání, díky dobrovolnictví a zájmu o své okolí a společnost lze mládeži předat systém hodnot, který se stane trvalou součástí jejich vlastní identity a mohou ho pak šířit dále ve svém bezprostředním okolí.

 

Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327

YC_logo EU_MŠMT_

Seznam lidí

Lucie Klimešová - projektová manažerka
Vít Kovář - koordinátor Young Caritas
Lucie Kohoutová - koordinátorka Young Caritas
Veronika Kabátová - pracovník tiskového oddělení