Adresář

Středisko humanitární pomoci

Tel.: 739 613 528
Bělidla 392, Litomyšl, 570 01
Cílové skupiny: senioři, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Pomoc je určena lidem ve vážné materiální nouzi, kteří si nemohou opatřit základní potraviny, prádlo a hygienické potřeby a lidem
postiženým živelnými událostmi (požár, povodeň apod.).

Seznam lidí

Bc. Barbora Burešová - poradenský pracovník