Adresář

Středisko humanitární a sociální pomoci

Tel.: 583 412 587
Žižkova 15, Zábřeh, 789 01
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace