Adresář

SOS hodinky / SOS tlačítko

Tel.: 417 770 096, 731 402 424
Švermova 2099/16, Litoměřice, 412 01
Vedoucí služby: Bc. Alena Mohauptová - Vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby:

SOS hodinky, SOS tlačítko

SOS hodinky jsou velmi jednoduché zařízení, které dokáže mnoho velmi užitečných věcí. Rozpoznávají například nouzovou situaci, hovor s operátorem probíhá automaticky (není potřeba nic přijímat) a operátor mluví přímo na osobu. GPS navigace přesně určí, kde se osoba momentálně nachází, jsou voděodolné a fungují nepřetržitě všude, kde je dostupný GPS signál. Nepřetržitě také kontrolují vlastní funkčnost, jako je nabití či upevnění na ruce.

SOS tlačítko slouží jako první pomoc pro osobu upoutanou na lůžko, jež má nějakou zdravotní komplikaci. Pracuje na principu rozhlasového pásma dlouhého dosahu, čímž je jeho spolehlivost vysoká a energetická náročnost nízká. Stisk tlačítka je signalizován operátorovi, který vyhodnotí situaci a zajistí okamžitě potřebnou pomoc.

Aby mohl být systém hodinek co nejpřesnější, mohl zjistit polohu osoby, vizualizovat data a poskytnout péči, je žádoucí, aby byly zaznamenány i základní informace o domácnosti a osobě, jako jsou například adresa skutečného bydliště a základní zdravotní údaje osoby.

V případě potíží osoba zmáčkne SOS tísňové tlačítko, ze zařízení se ozve hlas operátora (současně mohou být aktivovány další dva kontakty), ten zjistí, co se přihodilo a pokud je to nutné, na pomoc vyjíždí vozidlo integrované záchranné služby. Operátor je s klientem stále v kontaktu až do úplného vyřešení celé situace.

Seznam lidí

Bc. Alena Mohauptová - Vedoucí a sociální pracovník