Adresář

Sociální rehabilitace

Tel.: 583 412 587, 736 509 466
Žižkova 235/5, Zábřeh, 789 01
Vedoucí služby: Bc. Petra Mašková - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Našimi klienty jsou dospělí lidé od 18 do 64 let s duševním onemocněním z oblasti psychóz, afektivních a neurotických poruch, kteří se z tohoto důvodu mohou ocitat v osamění a potřebují podporu v běžném životě.
Služby nelze poskytovat osobám, které potřebují celodenní péči, mají dekompenzované duševní onemocnění a lidem užívajícím návykové látky, jejichž užívání má negativní dopady na  jejich chování a jednání.

Služba SOREHA- Sociální rehabilitace je poskytována  ZDARMA.

Zájemce o službu je při prvním kontaktu (osobním či telefonickém) seznámen se základními informacemi o službě SOREHA. A dále je domluvena osobní schůzka s pověřeným pracovníkem. Schůzka může proběhnout v sídle služby, u Vás doma nebo na jiném místě podle domluvy (např. v parku, kavárně apod.). Na schůzce zájemce obdrží a bude postupně seznamován:

S průvodcem SOREHOU jehož součástí jsou pravidla při poskytování služby, práva a povinnosti obou stran, způsob ochrany osobních a citlivých údajů, pravidla pro podávání a řešení stížností a připomínek.

  • Formulář pro vyjádření lékaře*
  • Žádost o poskytování služby Sociální rehabilitace
  • Souhlas s předáváním informací třetím osobám

*Vyjádření lékaře – slouží jako podklad pro posouzení, zda je pro Vás služba vhodná a můžeme Vás přijmout (tzn. potvrzení, že spadáte do cílové skupiny). Dokument je potřeba doložit před uzavřením smlouvy.

Pokud máte nadále zájem o vstup do služby a donesete vyplněné potřebné dokumenty, přistupuje se k dalšímu jednání, v rámci něhož začneme mapovat Vaše potřeby. Pokud služba dokáže reagovat na Vaše potřeby a cíle dojde k uzavření smlouvy.

 Před uzavřením smlouvy je možnost prohlédnout si prostory a absolvovat náhled v rámci programu.Organizace

Seznam lidí

Bc. Jiří Karger - jednatel REPARTO, s. r. o.
Bc. Petra Mašková - vedoucí služby, sociální pracovník