Adresář

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ambrela pro rodinu

Tel.: 730 548 302, 734 799 078
Tyršova 720, Šluknov, 407 77
Vedoucí služby: Dr. Evelin Maria Habel - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Podpora rodiny v náročné životní situaci a pomoc při řešení této situace. Služba je založena na aktivním přístupu obou stran, podporuje zdravé vazby a vztahy uvnitř rodiny a rodiny a okolní komunity.

Pomáháme při zachování nebo obnovení narušených funkcí rodiny
zvyšujeme kvalitu života všech členů rodiny, posilujeme jejich vnitřní zdroje
zvyšujeme sociální kompetence a sociální mobilitu jednotlivých členů rodiny
poskytujeme podporu a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a smysluplného využití volného času
pomáháme při řešení konkrétních problémů stanovených v rámci individuálního plánování spolupráce s klientem,
podporujeme rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží
pomáháme uživatelům s obranou jejich práv
minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí
rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Martin Šeda - sociální pracovník
Lenka Deňová - pracovník v sociálních službách
Petra Opltová - pracovník v sociálních službách