Adresář

Rodinné centrum Mikeš

Tel.: 731 598 803
Chotovice 31, Litomyšl, 570 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE

Financováno institucemi:

                                           

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

Rodinné centrum Mikeš nabízí rodinám s předškolními dětmi několikrát týdně zajímavé činnosti.
http://rcmikes.webnode.cz/