Adresář

Respitní péče Jindra

Tel.: 731 598 890
Dukelská 750, Litomyšl, 570 01
Vedoucí služby: Mgr. Michaela Mikulecká, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

Seznam lidí

Mgr. Martina Macková, Ph.D. - sociální pracovnice
Gabriela Čermáková - pracovník sociálních služeb
Denisa Stodolová - pracovník sociálních služeb
Petra Žďárová - pracovník sociálních služeb
Bc. Růžena Hagarová - pracovník sociálních služeb
Jana Machová - pracovník sociálních služeb
Anna Šimková - pracovník sociálních služeb
Milena Lebedová - pracovník sociálních služeb
Lenka Osecká - pracovník sociálních služeb
Ludmila Girčáková - pracovník sociálních služeb
Petra Reichertová - pracovník sociálních služeb