Adresář

Poradna pro cizince a migranty

Tel.: 734 435 344, 732 250 873
Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01
Cílové skupiny: etnické menšiny, imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby:
  • kurzy českého jazyka (výuka ve skupině)
  • potravinovou a materiální pomoc v odůvodněných případech
  • úvěrové jízdné v odůvodněných případech
  • organizaci vzdělávacích a multikulturních akcí
  • zprostředkování překladatelské a tlumočnické služby
  • bezplatný přístup na internet pro klienty služby (1hod/den)

Poradna pro cizince a migranty funguje již od roku 1994. Na území českobudějovické diecéze jde o významnou nestátní, neziskovou organizaci, která se problematikou cizinců zabývá. Služby poskytované poradnou jsou sociálně právní poradenství, administrativní záležitosti, pomoc při ubytování, zaměstnání, zprostředkování tlumočnické a překladatelské služby, materiální (nákup potravin, ošacení, hygienických potřeb) a finančních pomoc (ve formě darů nebo úvěrového jízdného). Poskytování služby je flexibilní a přizpůsobuje se možnostem a potřebám jednotlivého uživatele. Poradna poskytuje služby všem cizincům bez omezení věku, národnosti či pobytového režimu, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Seznam lidí

Tat'jana Šeráková - interkulturní pracovnice
Volodymyr Melnychuk - interkulturní pracovník Poradny pro cizince a migranty
Linda Danielová - sociální pracovník
Klára Cvachová - sociální pracovník