Adresář

Poradenské centrum

Tel.: 606 613 018
Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Vedoucí služby: Bc. Dominika Míková - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Poslání

  • Posláním sociální služby odborné sociální poradenství je poskytnutí poradenství každému, kdo potřebuje pomoc při řešení své nepříznivé životní situace. Snahou je pomoci klientovi orientovat se v možnostech řešení těchto situací, a to zejména radou nebo zprostředkováním pomoci. Služba je založena primárně na individuální podpoře s cílem motivovat klienta k řešení situace takovým způsobem, aby nedocházelo k dlouhodobému setrvávání v jeho nepříznivé situaci. 

Poradenské centrum poskytuje zdarma sociální poradenství, které zahrnuje:

Sociální poradenství:

  • Základní sociální poradenství, které je základní činností všech sociálních služeb; v rámci základního sociálního poradenství poskytujeme  osobám potřebné informace k řešení jejich nepříznivé situace

Odborné sociální poradenství:

V rámci něhož poskytujeme:

  • pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • sociálně terapeutické činnosti

Snažíme se předat takové informace, které povedou ke zvládnutí nepříznivé sociální situace v co největší míře.

Kontaktovat nás můžete osobně v kanceláři služby, telefonicky, emailem, poštou:

Poradenské centrum
Charita Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Email: _hEkU.56LTAk93-7~gBC-W7r
Telefon: 606 613 018
Soňa Malíková, pracovník v sociálních službách
Bc. Dominika Míková, sociální pracovník, tel.: 737 386 753

Kancelář poradny se nachází v přízemí budovy. Ke vstupu do budovy je nutné použít zvonek umístěný u dveří do budovy. Venkovní prostor i prostor poradny je monitorován kamerovým systémem.
Kontaktovat nás můžete osobně v kanceláři služby, telefonicky, emailem, poštou.

Provozní doba:

PO   8:00 – 12:00    12:30 - 16:00     
ÚT   dle předchozí domluvy     
ST   8:00 - 12:00      12:30 - 16:00
ČT   8:00 - 12:00       12:30 - 14:00
PÁ   8:00 – 12:00     12:30 - 14:00

Do poradny můžete přijít bez objednání. Objednaní jedinci jsou přijímáni přednostně. Objednat se můžete:

Informace o službě pro zájemce a uživatele

Seznam lidí

Soňa Malíková - pracovník sociálních služeb