Adresář

Penzion pro seniory

Tel.: 731 141 801
Vedoucí služby: Jarmila Kundračíková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby:

V rámci vzájemné spolupráce klientů a pracovníků domova, jsou organizovány zájmové, kulturní a společenské aktivity. Programy jsou připravovány dle přání a potřeb obyvatelů domova.

Poslání a cíle

 • Penzion tvoří zázemí pro pečovatelskou a ošetřovatelskou péči o seniory.
 • Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni.
 • Snažíme se o znovuzačlenění obyvatel do běžného prostředí, zvyšujeme kvalitu poskytované péče, a to ve všech bio-psycho-sociálních oblastech.
 • V rámci vzájemné spolupráce klientů a pracovníku domova, jsou organizovány zájmové, kulturní a společenské aktivity. Programy jsou připravovány dle přání a potřeb obyvatelů domova.
 • Zachování soukromí klienta patří k základnímu standardu poskytovaných služeb.
 • Penzion je bezbariérový

 

Podmínky pro přijetí.

 • Obyvatele Frenštátu p.R a okolních obcí,
 • senioři  od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí, ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem, ale zároveň nevyžadují stálý dohled.

 

Nejsme schopni poskytnout své služby zájemcům, kteří:

 • důvodu těžkého smyslového postižení nekomunikují běžným způsobem
 • z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali klidné soužití s ostatními uživateli
 • trpí akutní infekční nemocí
 • z důvodu závislosti na alkoholu

Seznam lidí