Adresář

Pečovatelské úkony v terénu i ambulantně

Tel.: 731 459 168, 739 524 330
Broučkova 5352, Zlín, 760 01
Vedoucí služby: Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Nejsou poskytovány

Charitní pečovatelská služba Zlín

dává uživatelům služby možnost žít ve svém přirozeném prostředí při zachování veškerých dosavadních životních zvyklostí. Umožňuje tak zachovat křehnou síť emocionálních a sociálních vazeb na okolí, v němž člověk žije, s pocitem sounáležitosti a s možností aktivně se podílet na zlepšení své situace.

Ocitli jste se bezradní, neboť váš blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých?
Nebo Vám samotným činí stále větší problém postarat se o sebe stejně, jako dříve?
Jsme tady pro Vás!

Časový rozsah poskytování pečovatelské služby

poskytována na základě smlouvy s uživatelem (návaznost na sociální šetření a individuální plánování)

 • služba poskytovaná v místě pobytu uživatele, tzv. terénní služba
  • v čase 7:00 - 19:30 hodin
 • služba podání stravy (jídelna) v zařízení poskytovatele, tzv. ambulantní služba
  • podání stravy v jídelně, pracovní dny 11:15 - 12:30 hodin

Místní dostupnost terénní služby

 • služba je poskytována v obcích a městech ORP Zlín (vyjma obce Racková): Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota u Malenovic, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí a ORP Vizovice: obec Veselá; služba je nejčastěji poskytována ve městech Fryšták a Zlín a obcích Lípa a Želechovice nad Dřevnicí  

Ke stažení

Služba, realizovaná od 1991, naplňuje své poslání a cíle

 • zajišťuje bezpečné a odborné služby nejen v pracovní dny, ale i ve dnech volna
 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v životě seniorů a osob se zdravotním postižením, obyvatel Zlínska, kteří se nedokážou postarat o všechny své základní životní potřeby
 • umožňuje uživatelům zůstat ve svém přirozeném prostředí, což má velmi příznivý dopad na jejich psychický stav, s jehož kvalitou úzce souvisí také progrese ve stavu fyzickém
 • iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě při řešení nastalé situace
 • podporuje u uživatelů v maximální možné míře jejich soběstačnost
 • zmírňuje osamělost a bezmocnost, těch, o které pečuje
 • pomáhá tak rodinám, které pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, avšak nemohou se této péči věnovat nepřetržitě po celý den
 • poskytuje péči dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Posláním služby je poskytnout odbornou pomoc lidem v nepříznivé životní situaci, a tím podpořit jejich snahu setrvat co nejdéle v domácím prostředí. 

Cílem služby je zajistit bezpečné a odborné úkony péče pro uživatele, podpořit jejich soběstačnost, zmírnit případnou bezmocnost a osamělost, nabídnout pomoc blízkým pečujícím.

Charitní pečovatelská služba Zlín, archiv 1991 - první charitní pečovatelky, uprostřed účetníCharitní pečovatelská služba Zlín, archiv 2017Charitní pečovatelská služba Zlín, archiv 2020Charitní pečovatelská služba Zlín, archiv 2020Charitní pečovatelská služba Zlín, archiv 2022

Patronkou služby je svatá Anežka Česká

"Anežka je svými činy, péčí o staré a nemocné, nejblíže našemu poslání."
Božena Sukopová (vedoucí služby I.2013 - V.2016)

Střípky z činnosti pečovatelské služby

Pečovatelská služba ve fotografii

Odkazy

Finanční podpora 2023

logo_Zlínský kraj.220501logo_statutární město Zlín

Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023, statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800. 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby
Klára BALEJOVÁ, DiS. - sociální pracovnice
Bc. et Bc. Pavlína BENEDIKOVÁ ZAHNAŠOVÁ, DiS. - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu