Adresář

Pečovatelská služba (Železná Ruda)

Tel.: 731 402 910
Klostermannovo náměstí 26, Železná Ruda, 340 04
Vedoucí služby: Ing. Štěpánka Brabcová - vedoucí služeb péče
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Kde službu poskytujeme:

 • v Sušici a okolních obcích do 20 km
 • střediska Oblastní charity Sušice jsou dále v Kolinci, na Kašperských horách a Železné Rudě
 • služba je poskytována v domácnostech klientů

Jaké jsou nejběžnější úkony:

 • donáška nákupů a obědů v jídlonosičích
 • příprava a podávání stravy
 • pomoc s přesuny na lůžko nebo vozík
 • pomoc při pravidelné osobní hygieně a při používání WC
 • údržba a úklid domácnosti
 • asistence při pohybu v domácnosti i mimo ni
 • doprovod k lékaři, na úřady a jiná místa
 • vyzvednutí receptů, pomoc s vyřizováním běžných záležitostí
 • pravidelné návštěvy a dohled k zajištění bezpečí
 • aktivizace zachovalých schopností a dovedností pomocí pravidelného nácviku
 • půjčování pomůcek, odborné poradenství aj.
 • upřesnění poskytovaných činností naleznete v § 6 této vyhlášky (zde)

Jak službu sjednat a jaké jsou podmínky? 

 • kontaktujte telefonicky nebo emailem vedoucí služeb
 • pečovatelská služba je osobám poskytována na základě podání Žádosti o poskytování sociálních služeb – formulář najdete ZDE, případně jej můžeme poslat emailem, případně lze vyplnit osobně na středisku 
 • následuje sociální šetření v domácnosti žadatele a uzavření písemné dohody – Smlouvy o poskytování pečovatelské služby
 • pokud je kapacita služby již naplněna, jsou podklady potřebné pro sepsání smlouvy uloženy v registru žadatelů a poskytování služby je zahájeno při uvolnění kapacity
 • součástí smlouvy je druh a rozsah vykonávaných činností, sazebník úhrad, obecná pravidla pečovatelské služby, individuální podmínky poskytování služby u uživatele
 • v průběhu trvání smluvního vztahu má uživatel služby právo požádat o změny v rozsahu nebo způsobu poskytování pečovatelské služby
 • každý uživatel pečovatelské služby má ze zákona právo službu ukončit bez udání důvodů
 • v průběhu poskytování pečovatelské služby může uživatel požádat o její dočasné přerušení (např. z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení atp.)
 • Ceny služeb najdete ZDE.

Organizace

Seznam lidí

Ing. Štěpánka Brabcová - vedoucí služeb péče