Adresář

Osobní asistence

Tel.: 736 509 449
Farní 1, Zábřeh, 789 01
Vedoucí služby: Mgr. Ludmila Ryšavá - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:
 • Přeprava klienta (dle vnitřního ceníku) – bez využití plošiny
 • Individuální přeprava (dle vnitřního ceníku) - s využitím plošiny
 • Přeprava doprovodné osoby

Hlavní cíl služby - podpora soběstačnosti a samostatnosti klienta v jeho vlastním prostředí

                                - podpora klienta v zachování vlastního životního stylu

Nepříznivá životní sociální situace - rozumíme tím takovou situaci, kdy osoba z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo z jiných závažných důvodů má sníženou soběstačnost a ve svém okolí nemá osobu, která je schopna mu zajistit potřebnou péči a podporu.

Cílová skupina uživatelů

 • osoby s chronickým onemocněním - Jedná se o osoby, které trpí vrozeným nebo získaným dlouhodobým či vleklým onemocněním jako jsou např. srdeční choroby, cévní příhoda, degenerativní, zánětlivá, nádorová onemocnění, onemocnění dýchacích cest, diabetes apod.
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s poruchou autistického spektra
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři

Věková kategorie klientů

 • děti předškolního věku (5 – 7 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
 • Kapacita služby - denní kapacita služby je 17 uživatelů ve všední dny a 5 uživatelů o víkendech a svátcích. Pracovníci služby mohou poskytnout 143 hodin základních činností za týden včetně víkendů. Okamžitá kapacita služby je maximálně 8 uživatelů v rozmezí od 6:00 do 22:00 ve všední dny; 3 uživatelé v rozmezí od 6:00 do 22:00 o víkendech a svátcích; 1 uživatel v době od 22:00 do 6:00.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Lucie Habichová - Sociální pracovník