Adresář

Osobní asistence

Tel.: 734 362 541, 583 216 747
Jeremenkova 7, Šumperk, 787 01
Vedoucí služby: Bc. Jarmila Davidová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Doprava uživatele

Podstatou služby je pomoc osobního asistenta se zvládnutím běžných každodenních úkonů, které by uživatel dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Na službě se uživatel finančně spolupodílí dle aktuálního sazebníku.

 

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jarmila Davidová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Michaela Heděncová - pracovník sociálních služeb
Bc. Iveta Karwaczyková - sociální pracovnice
Tomáš Novotný - pracovník sociálních služeb
Aneta Rábová - účetní
Markéta Smrčková - pracovník sociálních služeb
Ing. Jana Trnovská Davidová - pracovnice v sociálních službách
Simona Grulichová - pracovnice v sociálních službách
Bc. Anna Boxanová - sociální pracovník
Dagmar Bundilová - pracovník sociálních služeb
Marie Dvořáková - pracovník sociálních služeb
Kateřina Foglová - pracovník sociálních služeb
Helena Grabovská - pracovník sociálních služeb
Libuše Hamříková - pracovník sociálních služeb
Petra Heděncová - pracovník sociálních služeb
Marie Holinková - pracovník sociálních služeb
Barbora Křížková - pracovník sociálních služeb
Lenka Kukulová - pracovník sociálních služeb
Renata Pacalová - pracovník sociálních služeb
Bc. Dalimil Podhajský - pracovník sociálních služeb
Věra Ponížilová, DiS. - administrativní pracovník
Radomíra Prokešová - pracovník sociálních služeb
Markéta Prokopová - pracovník sociálních služeb
Bc. Eliška Samsonová, DiS. - sociální pracovník
Eva Ševčíková - pracovník sociálních služeb
Kateřina Šilarová - pracovník sociálních služeb
Jitka Šmoldasová - pracovník sociálních službách
Hana Tobolová - pracovník sociálních služeb
Pavlína Vlková - pracovník sociálních služeb
Monika Vybíralová - pracovník sociálních služeb
Michaela Stuchlá - administrativní pracovník