Adresář

Odlehčovací služba

Tel.: 517 330 382, 602 518 703
Morávkova 745/1a, Vyškov, 682 01
Vedoucí služby: Veronika KONUPKOVÁ - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

Viz. podrobný popis služby.

Více informací v záložce "Poskytované služby" / "Odlehčovací služba".

Klikni pro přesměrování.

 
 
 
 
 
 

Organizace

Seznam lidí

Veronika KONUPKOVÁ - vedoucí
Mgr. Marie LUŽOVÁ - sociální pracovnice
Bc. Silvie VYSLOUŽILOVÁ - sociální pracovnice
Vendula ANDRLOVÁ - pracovnice v přímé péči
Lenka FÜRSTOVÁ - pracovnice v přímé péči
Jiří NOVÁK - pracovník v přímé péči
Blanka TYITYIŠOVÁ - pracovnice v přímé péči
Kateřina RIEGLOVÁ - pracovnice v přímé péči
Klára GRIGAROVÁ - aktivizační pracovnice
Romana HUTNÍKOVÁ - pracovnice v přímé péči
Anna HUDCOVÁ - pracovnice v přímé péči
Hana KOČÍ - pracovnice v přímé péči
Mgr. Filip URBÁNEK - pracovník v přímé péči
Jana ORÁLKOVÁ - úklid