Adresář

Odborné zdravotnické úkony, včetně péče hospicové, v místě pobytu pacienta; není sociální služba

Tel.: 603 463 799
Zálešná I/4057, Zlín, 760 01
Vedoucí služby: Mgr. Soňa JAROŠOVÁ - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, domácí péče

umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby, žít doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak křehkou síť emocionálních a sociálních vazeb na své okolí.

Cestu Vám zkřížily zdravotní nesnáze, či zdravotní stav osoby Vám blízké vyžaduje odbornou péči
i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve Vašem okolí ocitl v terminálním stadiu léčby?

Neváhejte hledat pomoc u poskytovatele s hlubokými kořeny. 

Domácí péče je plně hrazená zdravotní pojišťovnou

 • ČPZP (205), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
 • OZP (207), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
 • RBP (213), RBP zdravotní pojišťovna 
 • VZP (111), Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
 • ZPMV (211), Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky 

Je vždy indikována lékařem 

 • ošetřujícím, kterého měl nemocný za své hospitalizace, na dobu nejvýše 14-ti dnů
 • praktickým, na dobu pro ošetřování nutnou, většinou několik měsíců

Vedle úkonů indikovaných lékařem, je všeobecná zdravotní sestra 

 • způsobilá v souladu s diagnózou stanovenou lékařem edukovat (vzdělávat, odborně poradit) pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály

Časový rozsah ošetřovatelské služby, domácí péče

 • dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
  • nepřetržitě
 • prvotní kontakt na telefonech viz.výše, pracovní dny 7:00 - 15:30 hodin 

Území poskytování zdravotní péče

dojezdová působnost domácí péče Charity Zlín v okrese Zlín, s účinností od 01.06.2022 (poskytnutí úkonů se odvíjí od momentální naplněnosti kapacity)

 • město Zlín vč. mítstní částí Kostelec, Štípa, Klečůvka, Lůžkovice, Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Malenovice, Mladcová, Prštné, Louky a Veliková, město Fryšták a jeho místní části Dolní Ves, Horní Ves, Vítová, město Slušovice, Otrokovice, Vizovice 
 • Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Hostišová, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Podkopná Lhota, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Trnava, Velký Ořechov, Veselá, Vlčková, Zádveřice – Raková, Želechovice nad Dřevnicí

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, foto archiv 2022Charitní ošetřovatelská služba Zlín, foto archiv 2021Charitní ošetřovatelská služba Zlín, foto archiv 2013Charitní ošetřovatelská služba Zlín, foto archiv 2018Charitní ošetřovatelská služba Zlín, foto archiv 2021

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Tereza

"Tereza je osobnost, konající činy v době, kdy jsme přicházely do praxe." Soňa Jarošová, vedoucí služby

Hospicová péče v domácím prostředí pacienta

Střípky z činnosti ošetřovatelské služby, domácí péče

Charitní ošetřovatelská služba, domácí péče, ve fotografii

Odkazy

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ - vedoucí služby