Adresář

Mobilní specializovaná paliativní péče

Tel.: 777 674 703
Rooseveltova 16, Šumperk, 787 01
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Zaučíme pečující rodinu v ošetřování jejich těžce nemocného blízkého člověka. Podporujeme je po celou dobu doprovázení. Zajišťujeme odbornou zdravotní péči ve spolupráci s lékařem paliatrem. Zdravotní sestry dle jeho aktuální ordinace provádí odborné výkony u pacienta vedoucí k tišení bolesti a zmírnění nepříjemných příznaků nevyléčitelné nemoci. Poskytujeme péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou a duchovní. K dispozici je i poradce pro pozůstalé.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Petra Koukolová - zdravotní sestra
Bc. Marcel Holomek - vrchní sestra Mobilní specializované paliativní péče
MUDr. Petr Zdařil - lékař
Helena Čanková - zdravotní setra
Martina Dombaiová - zdravotní sestra
Martina Fojtíková - zdravotní sestra
Bc. Dana Mikulášová - zdravotní sestra
Marie Sléhová - zdravotní sestra
Miroslav Svozil - zdravotní bratr
Jana Petríková, DiS. - sociální pracovnice
Aneta Rábová - účetní
Marie Dvořáková - pracovnice půjčovny pomůcek