Adresář

Litvínov - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

Tel.: 770 195 069
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42
Vedoucí služby: Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE
Oficiální informační leták služby: NZDM Domino IL.pdf

Poslání

Posláním služby je nabízet dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak kladně ovlivňovat jejich životní styl, hodnoty, jejich nasměrování a to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina

Děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Provozní doba

Ambulantní forma: PO - ČT 9:00 h. -18:30 h.
                              PÁ 7:00 - 15:30 h.

Terénní forma:         PO - ČT 8:00 - 18:00 h. dle potřeb uživatelů

Sponzoři a donátoři

Ústecká komunitní nadace ústecká komunitní nadace

Ministerstvo práce a sociálních věcí Logo MPSV

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Město Litvínov  Město Litvínov

Huawei Technologies Czech s. r. o. huawei

Veřejný závazek

NZDM - veřejný závazek.pdf

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Bc. Helena Platilová - vedoucí sociální pracovník
Bc. Lucie Kulhánková, DiS. - sociální pracovník
Alena Kamenická - pracovník v sociálních službách
Alena Lencová - pracovník v sociálních službách
Daria Oleksenko - pracovník v sociálních službách
Ivona Buřtová - pracovník v sociálních službách