Adresář

Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tel.: 487 829 876, 774 116 215
Dubická 992, Česká Lípa, 470 01
Vedoucí služby: Marcela Jeništová, DiS. - vedoucí služby Klub Koule NZDM
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Veronika Jechová - pracovnice v sociálních službách pod dohledem v Klub Koule NZDM
Marcela Jeništová, DiS. - vedoucí služby Klub Koule NZDM
Markéta Kumpoltová - pracovnice v sociálních službách pod dohledem v Klub Koule NZDM
Bc. Denisa Horčičková - sociální pracovnice v Klub Koule NZDM