Adresář

KLÍČ – Centrum pro rodinu

Tel.: 725 136 782, 724 985 293
Pražská 127, budova č. 5, Pelhřimov, 393 01
Vedoucí služby: Kristýna Červená, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí