Adresář

Kambala - dobrovolnické centrum

Tel.: 605 597 204
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01
Vedoucí služby: Simona Sejtková - vedoucí, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

KONTAKT

STŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 605 597 204, simona.sejtkova@zdar.charita.cz

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí

Poslání

Kambala - dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech. Dobrovolnické centrum  ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a dalších služeb. Jeho součástí  jsou farní charity, jejichž členové se aktivně podílejí na pomoci bližním. Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou.

Co vám nabízíme?

  • Pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou a smluvně spolupracujících organizacích (dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či jednorázově)
  • Ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají s organizací Tříkrálové sbírky, při jednorázových akcích, při živelných pohromách aj.)

Tříkrálová sbírka

Dobrovolnické centrum zaštiťuje Tříkrálovou sbírku na území Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Společným cílem je:

  • obnovit tradici tří králů,
  • cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých,
  • obnovit zájem o dobročinnost,
  • umožnit občanům aktivně a osobně se podílet na charitní práci,
  • získat finanční prostředky na činnost jednotlivých zařízení.

Poskytování pomoci při mimořádné události

V případě potřeby se dle našich možností podílíme na pomoci při mimořádných událostech (např. povodně), pomoc je možné zajistit na základě domluvy s příslušnými úřady. Pomáháme zejména se zajištěním materiálního, personálního a technického zázemí (např. vysílání pracovníků či dobrovolníků do postižených oblastí, uspořádání humanitární sbírky).

Farní charity

Součástí centra jsou farní charity (Heřmanov u Velké Bíteše, Jámy, Nové Město na Moravě, Olešná, Radešínská Svratka, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou). Členové farních charit se aktivně podílejí na organizování Tříkrálové sbírky, pomoci bližním, organizují společenské akce apod.

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou 

Provozní doba dobrovolnického centra

Dle telefonické či emailové domluvy

Seznam lidí

Simona Sejtková - vedoucí, koordinátorka Tříkrálové sbírky