Adresář

K-centrum, víceúčelová drogová služba

Tel.: 518 611 589, 777 805 002
Palackého 194, Kyjov, 697 01
Vedoucí služby: Bc. Jarmila Švábová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

potravinový servis - polévka, káva, čaj, vitamíny

zdravotní servis - rozšíření o základní zdravotní ošetření, vitamínový servis, zprostředkování testů na HIV, syfilis, a hepatitidy B a C - kapkou krve, testy na detekci drog, těhotenské testy

K-centrum je víceúčelové nízkoprahové zařízení, které nabízí pomoc lidem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým. Centrum informuje veřejnost o drogové problematice. Těžištěm je minimalizace rizik, vyplývajících ze škodlivého užívání drog, motivace k abstinenci. Služby jsou bezplatné a anonymní.

K-centrum působí v Kyjově, ve Veselí nad Moravou, Strážnici a Bzenci.

Alternativní web stránky služby: www.kackokyjov.webgarden.cz

Organizace

Seznam lidí

Gustav Doležal, DiS. - sociální pracovník
Bc. Martina Hlaváčová, DiS. - sociální pracovník
Lukáš Svoboda, DiS. - pracovník sociálních služeb