Adresář

Hygienické zařízení pro osoby bez domova

Tel.: 730 586 731
Roztocká 500, Jilemnice, 514 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Hygienické zařízení pro osoby bez domova bylo zřízeno v budově bývalé polikliniky za přispění Masarykovy městské nemocnice a města Jilemnice, provozovatelem se stává Charita Jilemnice.

Osoby bez domova zde mohou vykonat základní hygienické potřeby, bude jim poskytnuto čisté oblečení z humanitárního skladu, základní hygienické potřeby (mýdlo, ručník, dezinfekční prostředky, atd.)

Provozní doba bude každé pondělí 13:30 - 15:00

Provoz tohoto zařízení je dám platným provozním řádem, jeho porušení znemožní klientovi přístup do zařízení.