Adresář

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby

Tel.: 599 508 505, 733 676 641
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, 700 30
Vedoucí služby: Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí Hospice sv. Lukáše
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Marie Šimpachová - sociální pracovník
Silvie Bartuselská, DiS. - sociální pracovník
Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí Hospice sv. Lukáše