Adresář

Dům pokojného stáří Bohuslavice

Tel.: 582 383 505, 731 622 683
Bohuslavice E9, Bohuslavice, 798 56
Vedoucí služby: Mgr.Bc. Pavlína Pašová - vedoucí DPS Bohuslavice
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby:

Doprava uživatele služebním autem.

Dům pokojného stáří Bohuslavice poskytuje  bydlení lidem, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku.  Zajišťuje  potřebnou pomoc dle individuálních přání a požadavků každého z klientů v důstojném prostředí. V průběhu poskytováni služby klademe důraz na aktivní prožití života ve stáří i v nemoci, s možnou oporou v tradičních křesťanských hodnotách. 

Podrobné informace o službě naleznete na odkazu výše (http: ...)

Organizace

Seznam lidí

Naděžda Páleníková, DiS. - ředitelka - statutární zástupkyně
Hana Hrazdilová - ekonomka, personalistka, pokladní
Svatava Grulichová - Pracovník v soc. službách b)
Milan Slabý - PSS pod dozorem soc. pracovníka DPS Bohuslavice
Eva Šišmová - vrchní sestra DPS Bohuslavice
Markéta Sedláčková - pokladní, administrativní pracovník DPS Bohuslavice
Šárka Oršelová, DiS. - účetní, mzdová účetní
Lenka Mikešová - koordinátorka PSS v DPS Bohuslavice
Markéta Grulichová - aktivizační pracovnice DPS Bohuslavice
Mgr.Bc. Pavlína Pašová - vedoucí DPS Bohuslavice