Adresář

Domov se zvláštním režimem

Tel.: 730 808 804
Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice, 412 01
Vedoucí služby: Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Klientům zprostředkováváme pedikúru a kadeřnické služby, na přání klienta zajišťujeme zpoplatněné označení prádla a vedení depozitních účtů. 

Našim klientům poskytujeme celoroční ubytování, celodenní stravování, pečovatelské úkony při osobní hygieně, ošetřovatelskou péči, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, ostatní služby - úklid, praní prádla

Seznam lidí

Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník
Bc. Tereza Voráčková - sociální pracovník
Zdeňka Jandová - vrchní sestra
Soňa Paterová - aktivizační pracovník