Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 777 755 435
Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 591 01
Vedoucí služby: Mgr. Lucie Vrbická - vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

KONTAKT

STŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 626 041, 566 690 231, mob.: 777 755 435
e-mail: ZsCjGKp-WkkmYZhaa8kmb

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 730 544 480

POBOČKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo nám. 12 (Poliklinika), Nové Město na Moravě, mob: 731 130 772

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, mob: 734 796 797

Poslání 

Všeobecné zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou poskytují odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační. Pečujeme o pacienty v domácím prostředí na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu, abychom jim umožnili prožití důstojného života mezi svými blízkými.

Komu je služba poskytována?

Službu poskytujeme nemocným, kteří potřebují zajistit odbornou zdravotní péči ve svém přirozeném prostředí v okrese Žďár nad Sázavou.

Co vám nabízíme?

 • odběry biologického materiálu
 • aplikace injekcí, infuzí
 • sledování a kontroly diabetiků, zaučení aplikace inzulínu
 • převazy ran, péče o stomie, katetry, PEG
 • péči o invazivní žilní vstupy (PICC, CŽK, porty)
 • pohybovou terapii, rozcvičování po úrazech, operacích, mozkových příhodách
 • měření krevního tlaku, pulzu a tělesné teploty, sledování bolesti
 • komplexní ošetřovatelskou péči o ležící pacienty
 • prevenci a léčbu opruzenin a kožních defektů
 • péči o těžce nemocné a umírající pacienty
 • zaučení pacientů a jejich rodinných příslušníků v domácí péči, poradenství

 • V rámci ekonomické činnosti je též provozován pronájem kompenzačních pomůcek.

Jaké jsou výhody domácí péče?

 • O pacienta pečujeme v soukromí a pohodlí domácího prostředí.
 • Zlepšujeme psychický stav pacienta a umožňujeme trvalou podporu rodiny.
 • Zapojujeme rodinné příslušníky do péče o nemocného.
 • Podporujeme soudržnost rodiny v době nemoci.

Co je cílem naší služby?

 • Umožňujeme pacientům prožití důstojného a kvalitního života v domácím prostředí mezi svými blízkými.
 • Zabezpečujeme domácí zdravotní péči prostřednictvím zkušených zdravotních sester, které se průběžně vzdělávají.
 • Zajisťujeme následnou péče ihned po propuštění ze zdravotnického zařízení.
 • Stabilizujeme a podporujeme zlepšení fyzického a psychického stavu pacienta, případně umožňujeme důstojné dožití.
 • Přistupujeme individuálněI k pacientům vzhledem k jejich diagnóze, rodinným poměrům a sociálnímu prostředí.

Jaká je cena služby?

Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění. 

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Zachováváme důstojnost a respektujeme práva pacientů.
 • Garantujeme odborné, etické a diskrétní poskytování domácí péče dle zdravotních norem.
 • Dodržujeme mlčenlivost.
 • Spolupracujeme s odbornými i praktickými lékaři a návaznými službami (pečovatelská služba, hospicová péče, osobní asistence).

Kdy vám službu poskytneme?

Konzultační hodiny pro veřejnost (Studentská 4, Žďár nad Sázavou)

Pondělí 8.00-12.00 hod.
Středa 8.00--12.00 hod.

Odbornou zdravotní pomoc v domácím prostředí pacientů poskytují zdravotní sestry nepřetržitě sedm dní v týdnu včetně víkendů a svátků na základě ordinace ošetřujícího lékaře.

Seznam lidí

Mgr. Lucie Vrbická - vrchní sestra
Milada Čaháková - zástupkyně vrchní sestry, všeobecná sestra