Adresář

Denní stacionář Okýnko

Tel.: 588 881 974
Zámecká 11, Mohelnice, 789 85
Vedoucí služby: Jana Koberová, DiS. - vedoucí denního stacionáře Okýnko
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Fakultativní činnosti

 • doprava služebním vozidlem – svozy a rozvozy do a ze zařízení služebními vozy Škoda Fabie s otočnou přední sedačkou a Volkswagen Transportér
 • doprava na akce - zajištění dopravy na výstavy, společenské akce, sportovní a jiné akce. Doprava je uživatelům zpoplatněna tak, že se počet celkem ujetých kilometrů (počítá se od výjezdu auta až po návrat k zázemí služby) rovnoměrně rozpočítává mezi zúčastněné uživatele.
 • čas nezbytný k zajištění dopravy na akce - čas, kdy se pracovník při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím věnuje řízení motorového vozidla, cena za čas nezbytný k zajištění dopravy je zpoplatněn tak, že se celková doba, kterou pracovník věnuje řízení motorového vozidla, rovnoměrně rozpočítá mezi zúčastněné klienty, tuto činnost je nezbytné objednat v případě odebírání služeb doprava na akce
 • nápoje - ve službě je možné si připravit čaj (ovocný, bylinkový, černý, zelený), kávu rozpustnou, kapučíno, minerálku sirup, džus (ředěný 1:1), cena je počítána na běžnou míru 250 ml (hrnek, sklenice), v ceně není účtována podpora pracovníka ani cena energií, tyto jsou zahrnuty do základních činností v rámci běžné podpory, pokud je potřebná.

Denní stacionář

Jedná se o sociální službu ambulantního typu, tj. služba (činnosti) je poskytována v zařízení, které uživatel pouze navštěvuje a nemá v něm zajištěné ubytování.

 

Základní činnosti

 Činnosti a služby poskytované v denních stacionářích stanovuje §46 zákona 108/2006, o sociálních službách. Jedná se o:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy – zajistíme oběd
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Cílová skupina

 

Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním postižením včetně osob s přidruženým tělesným hendikepem ve věku 18 až 64 let, které mají sníženou soběstačnost a potřebují podporu a pomoc druhé osoby v péči o sebe, při rozvoji a udržení vlastních schopností a dovedností, při setkávání s kamarády a společností.

 

Nepříznivé sociální situace, podle kterých poznáme, že zájemce spadá do naší cílové skupiny:

Jedná se o člověka, který z důvodu snížených schopností, vlivem mentálního postižení, potřebuje podporu a pomoc druhé osoby:

 • v péči o sebe,
 • při rozvoji a udržení vlastních schopností a dovedností,
 • při setkávání s kamarády a společností.

 

Okruh osob, které nespadají do cílové skupiny

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou zdravotnickou péči, a to z důvodu neposkytování zdravotní péče,
 • osoby, které jsou verbálně nebo fyzicky agresivní, protože jim nejsme schopni zajistit potřebné prostorové zázemí,
 • osoby s postižením sluchu v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty nebo osobám s oboustrannou těžkou ztrátou zraku, a to z důvodu odlišného přístupu a metod práce,
 • osoby postižené autismem, poruchou autistického spektra nebo Aspergerovým syndromem – z důvodu odlišného přístupu a metod práce.
 •  

 

 

Organizace

Seznam lidí

Oldřiška Kupková, DiS. - sociální pracovník DS Okýnko
Jana Koberová, DiS. - vedoucí denního stacionáře Okýnko